Отримання концентратів біофлавоноїдів з лікарської сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Cімахіна, Г. О. Отримання концентратів біофлавоноїдів з лікарської сировини / Г. О. Сімахіна // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 2. – С. 140–147.

Анотація

За сучасними науковими даними, найбільш ефективним засобом боротьби з надлишком вільних радикалів є природні антиоксиданти, які завдяки своїй будові можуть бутидонорами протонів або електронів, здатних нейтралізувативільні радикали. Високу антиоксидантну активність виявляють сполуки феноль-ної природи — біофлавоноїди, яків досить значних концентраціях містяться в різних лікарських рослинах. Тому в наші дні широко застосовуються лікарські трави не лише вмедицині, а й у харчових технологіях. У статті здійснено оцінку ряду лікарських рослин на вміст загальної суми біофлавоноїдів, оскільки їх виражений профілактичний і лікувальний ефекти є результатом впливу всіхдіючих речовин, та розроблено спосіб отримання сухих і згущених концентратів як поліфункціональних збагачувачів харчових середо-вищ із переважаючим вмістом біофлавоноїдів. /According to the recent scientific information, natural anti-oxidants are believed to be the most effective means to fight the excess of free radicals. Thanks to their structure, natural antioxi-dants can be the donors of either protons or electrons and, there-fore, be able to neutralize free radicals. The compounds of phe-nolic nature, or bioflavonoids contained by the majority of herbs in different concentrations, reveal high antioxidative capacity. Therefore, herbs are nowadays widely used in therapy as well as in food technologies.In this article, an array of herbs was evaluated for bioflavo-noids that impart the evident preventive and curative effects to the former, and the technology of obtaining dry and condensed concentrates as the plentiful fortifiers of various food bases was elaborated and proved.

Опис

Ключові слова

технологія оздоровчих продуктів, фенольні сполуки, флавоноїди, лікарські рослини, pehnolic compounds, flavonoids, herbs

Бібліографічний опис

Зібрання