Інтенсифікація процесу акумулювання йоду клітинами спіруліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчався вплив різних концентрацій йоду на процес накопичення його клітинами спіруліни. Визначено, що внесення в поживне середовище іонів йоду у вигляді йодиду калія у кількостях не більше 12 мкМ інтенсифікує процес біосинтезу спіруліни.вміст йоду в біомасі спіруліни збільшується зі збільшенням концентрації внесеного йоду. Вміст йоду в біомасі спіруліни також значною мірою залежить від кількості внесеного йду та від співвідношення внесених до середовища іонів йоду та кобальту. Yzuchalos Effect DIFFERENT CONCENTRATION iodine accumulation process ego cells spyrulynы. Opredeleno, that vnesenye in pytatelnuyu Wednesday iodine ions in the form of potassium iodide in numbers of no more than 12 microns yntensyfytsyruet process byosynteza spyrulynы. Composition of iodine in byomasse spyrulynы uvelychyvaetsya s Increase Adding iodine concentrations. Content Yoda in byomasse spyrulynы also in znachytelnoy Class zavysyt such numbers of entering yda and such ratio vnesennh on Wednesday ions iodine and cobalt.

Опис

Ключові слова

акумулювання йоду, інтенсифікація, біосинтез спіруліни, іони йоду та кобальту, синтез білка, біомаса, accumulation of iodine, intensification, biosynthesis spirulina, iodine and cobalt ions, protein synthesis, biomass, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Котинський, А. В. Інтенсифікація процесу акумулювання йоду клітинами спіруліни / А. В. Котинський, А. І. Салюк, Л. О. Чернухіна / Наукові праці УДУХТ. - 2001. - № 10.

Зібрання