Способи реалізації інтеграції систем управління підприємствами харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Однією з основних проблем створення інтегрованої системи управління на підприємстві є забезпечення сумісного функціонування технічного та програмного забезпечення, яке традиційно використовується в системах різного рівня. Для вирішення технічної сторони задачі горизонтальної та вертикальної інтеграції можна використати різні способи, в залежності від реалізації існуючих підсистем, задач покладених на систему та обмежень на фінансові та часові ресурси. One of the main problems of an integrated management system in the company is to ensure compatible operation of hardware and software that is traditionally used in systems at various levels. To address the technical side of the problem of horizontal and vertical integration can be used different ways, depending on the implementation of existing subsystems, tasks assigned to the system and restrictions on financial and time resources.

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, інтегрована система, управління, програмне забезпечення, рівень, integrated system, administration, software, level

Бібліографічний опис

Зібрання