Формування математичних знань при підготовці фахівців в умовах євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній статті сказано про місце математики в сучасній системі освіти і про способи підвищення рівня підготовки фахівців в області математики у змісті інтеграції в європейську освіту. In this report is saying about place of mathematic in modern education system and about ways to improve level of preparing specialists in mathematics sphere in the content of integration in European education.

Опис

Ключові слова

формування математичних знань, formation of mathematical knowledge, підготовка фахівців, євроінтеграція, training specialists, European integration, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Формування математичних знань при підготовці фахівців в умовах євроінтеграції / М. А. Мартиненко, О. М. Нещадим, О. І. Радзієвська, В. М. Сафонов // Проблеми фізико-математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції : збірник наукових праць за матеріалами науково-метод. конф. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. - С. 90-95.

Зібрання