Збитковість підприємств як форма прояву тінізації економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено сутність та особливості тіньової економіки. Досліджено взаємозв’язок тінізації економіки та збитковості вітчизняних підприємств. Проаналізовано недоліки спрощеної системи оподаткування. Визначено вплив та застосування кожної групи спрощеної системи оподаткування з метою оптимізації податку на прибуток. Запропоновано основні напрями ефективного механізму функціонування податкової системи та детінізації економіки.

Опис

Ключові слова

тіньова економіка, офшорні зони, податкова оптимізація, спрощена система оподаткування, збитки, податок на прибуток, shadow economy, offshore, tax optimization, simplified system of taxation, losses, income tax, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Осадча, Г. Г. Збитковість підприємств як форма прояву тінізації економіки / Г. Г Осадча, А. В. Степанюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 11. – С. 890-896.

Зібрання