Роль держави в регулюванні інноваційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Держава повинна виступити основним елементом мотивації і підтримки інноваційного підприємництва. Це потребує розробку цілого комплексу правових та організаційно-економічних заходів, направлених на стимулювання інноваційної активності. The state should act key element of motivation and support innovative entrepreneurship. This requires the development of a complex legal, organizational and economic measures aimed at stimulating innovative activity.

Опис

Ключові слова

державна інноваційна політика, регулювання інновацій, інноваційний менеджмент, management innovation, innovation management, public innovation policy, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Роль держави в регулюванні інноваційної діяльності / І. В. Федулова / Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2008. – № 24. – С. 111–114.

Зібрання