Основні підходи до визначення ризику при формуванні нових організаційних структур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до визначення ризику при формуванні інтеграційних об’єднань. Сформульовано чинники ризику, що супроводжують інтеграційні процеси. In the article the basic going is considered near determination of risk at forming of integration associations. Risk factors which accompany integration processes are formulated.

Опис

Ключові слова

інтеграція, інтеграційні процеси, інтеграційні об’єднання, ризик, integration, integration processes, integration associations, risk, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Основні підходи до визначення ризику при формуванні нових організаційних структур / Н. С. Скопенко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць. − К.: НАУ, 2010. - Вип. 27. − С. 184-189

Зібрання