Остеопороз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За останні десятиліття проблема остеопорозу набула особливої актуальності. Остеопороз - найбільш поширене захворювання скелета, що характеризу­ється зменшенням кісткової маси, порушенням кісткової тканини з подальшим підвищенням її крихкості та збільшенням ризику переломів. Over the past decade, the problem of osteoporosis has become particularly acute. Osteoporosis - the most common disorder of the skeleton characterized by a decrease in bone mass, bone breach with a further increase of its fragility and increased fracture risk.

Опис

Ключові слова

остеопороз, кафедра фізичного виховання, osteoporosis

Бібліографічний опис

Долиніна, М. М. Остеопороз / М. М. Долиніна, Н. Л. Лавор // Vedecky prümysl evropskeho kontinentu - 2008 : materiäly IV mezinärodni vSdecko - praktickä konference. - Dil 8. Pedagogika. Hudba a iivot. TSlovychova a sport. - Praha.: Publishing House «Education and Science», 2008. - С. 15.

Зібрання