Полімерні матеріали як носії біологічно активних речовин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В огляді проаналізовано полімерні матеріали як носії лікарських препаратів, синтезовані на основі природних і синтетичних полімерів. Охарактеризовано різні форми зв’язування біологічно активних речовин з полімерною системою (за рахунок утворення хімічного зв’язку, сил міжмолекулярної взаємодії та змішаними способами). Показано різні області застосування полімерів у медицині (композиційні полімерні матеріали для пластики кісткових тканин, покриттів на рани та опіки, трансдермальні терапевтичні системи, тканинна інженерія, ін’єкційні матеріали, оболонки мікрокапсул тощо). The review analyzed polymeric materials as carriers of drugs, synthesized on the basis of natural and synthetic polymers. Different forms of binding of biologically active substances with a polymeric system (due to the formation of chemical bonding, forces of intermolecular interaction and mixed methods) have been characterized. Different fields of application of polymers in medicine are shown (composite polymer materials for bone tissue plastics, wound and burnt coatings, transdermal therapeutic systems, tissue engineering, injection materials, microcapsule shells, etc.).

Опис

Ключові слова

полімерні матеріали, лікарська речовина, іммобілізація, імплантати, гідрогелі, полімерний носій, інтерполіелектролітний комплекс, polymeric materials, drug substance, immobilization, implants, hydrogels, polymer carrier, interpolylectrolyte complex, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Мазур, Л. М. Полімерні матеріали як носії біологічно активних речовин / Л. М. Мазур, С. О. Ковальова, І. В. Попова // Slovak international scientific journal. – 2018. – №13. – С. 13-26.

Зібрання