Просіювання сипких сумішей - моделювання процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Побудовано математичні моделі, потрібні для розрахунку параметрів механічного процесу розділення просіюванням сипких сумішей. Виконано аналіз їх з використанням сучасних комп'ютерних методів символьної математики. Результати досліджень можуть мати практичне застосування при оптимізації розділення різних за складом сипких сумішей, виборі й проектуванні промислових сит.
Mathematical models necessary for the calculation of parameters of mechanic process of division sifting of friable mixtures are built. The analysis of them is executed with the use of modern computer methods of symbol mathematics. The research results may have practical use in optimizing the separation of different composition of granular mixtures, selecting and designing industrial sieves.

Опис

Ключові слова

механізм просіювання, моделювання просіювання, траєкторія руху частинок, сипкі суміші, screening mechanism, simulation screening, trajectory of the particle, bulk mixture, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Гуць, В. С. Просіювання сипких сумішей - моделювання процесу / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Харчова промисловість. - 2005. - № 4. - С. 98-102.

Зібрання