Аналіз показників споживання хлібобулочних виробів в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена порівняльному аналізу показників споживання та витрат на хліб та хлібопродукцію. Визначено вплив доходів на зміни обсягів споживання основного виду продукту харчування. На основі регресійного аналізу спрогнозовано значення індикаторів продовольчої безпеки країни. Article is devoted to the comparative analysis of indicators of consumption and expenses on bread and grain products. Influence of the income on changes of consumption volumes of a main type of a food product is defined. On the basis of the regression analysis value of indicators of food security of the country is predicted.

Опис

Ключові слова

споживання, продовольча безпека, хліб, доходи, витрати, населення, consumption, food security, bread, income, expenses, population, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Аналіз показників споживання хлібобулочних виробів в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни / О. А. Лисенко // Вісник ХДУ. – Херсон, 2015. – № 15, Ч. 2. – С. 20-23. - (Економічні науки).

Зібрання