Часопис “Рідний Край” у руслі мовних проблем Наддніпрянської України початку ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття засвідчує лексичну й граматичну невпорядкованість періодичних видань 1905-907 років на Наддніпрянські Україні, де боротьба між різними ідейними угрупованнями української інтелігенції призводила до правописної невпорядкованість й заважала нормальному функціонуванню української літературної мови. Article certifies lexical and grammatical irregularity periodicals 1905-907 years Dnieper Ukraine, where the struggle between different ideological factions of the Ukrainian intelligentsia led to spelling disorder and prevented the normal functioning of the Ukrainian language.

Опис

Ключові слова

мовна культура, періодичні видання, порушення орфографічної системи, діалекти, неологізми, language culture, periodicals, violation of spelling, dialects, neologisms, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Яременко, С. А. Часопис “Рідний Край” у руслі мовних проблем Наддніпрянської України початку ХХ століття / С. А. Яременко // Культура слова. – 2002. – № 60. – С. 29–39.

Зібрання