Оптимізація структури рухомого складу автотранспортного цеху харчового підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах постійно мінливого попиту на виконання того чи іншого виду перевезень виникає проблема адаптації структури рухомого складу (РС) автотранспортного цеху харчового підприємства (АТП) до зовнішніх динамічних умов, які характеризуються варіацією потреб у перевезеннях різного виду, а також вимогам до виробничо-технічної бази, вартості паливно-мастильних матеріалів, енергоносіїв, автотранспортних засобів і обладнань тощо. Використання розробленого алгоритму оптимізації структури рухомого складу в практиці діяльності автотранспортного цеху харчового підприємства дозволить знизити вартість одиниці транспортної операції, що призведе до скорочення витрат на експлуатацію рухомого складу. At permanently-changing demand for any given type of traffic is a problem of adaptation of the structure of the rolling stock (RC) motor plant in the food company (ATP) to the external dynamic environment which are characterized the variation in the transport needs of various types, as well as the requirements of industrial and technological base, costs fossil fuels, energy, vehicles and equipments and so on. Using of the developed algorithm of structure optimization of rolling stock in the motor plant in the food company practice will reduce the cost per unit of the transport operation, which will reduce operating costs of rolling stock

Опис

Ключові слова

автотранспорт, алгоритм, оптимізація, моделювання, motor transport, optimization, algorithm, modelling, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Горлова, Т. М. Оптимізація структури рухомого складу автотранспортного цеху харчового підприємства / Т. М. Горлова // Ukrainian Food Journal. –2014. – Vol. 3, Issue 1. – С. 45–52.

Зібрання