Лікувальна фізична культура та плавання при серцево-судинних захворюваннях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Серцево-судинна система відіграє важливу роль в життєдіяльності організму. Саме тому при захворюваннях апарату кровообігу порушується функціональна діяльність усього організму, знижується працездатність, наступає передчасна старість. Для попередження захворювань серцево-судинної системи потрібні регулярні фізичні навантаження. Засоби ЛФК є основою профілактики патологій серцево-судинної системи та дійовими методами фізичної реабілітації. Плавання – ефективний засіб профілактики і лікування захворювань серцево-судинної системи. The cardiovascular system plays an important role in the body's vital functions. That is why in diseases of the circulatory system, the functional activity of the whole organism is disrupted, efficiency is reduced, premature old age occurs. Regular physical activity is required to prevent cardiovascular disease. Exercise therapy is the basis for the prevention of pathologies of the cardiovascular system and effective methods of physical rehabilitation. Swimming is an effective means of prevention and treatment of diseases of the cardiovascular system.

Опис

Ключові слова

лікувальна фізична культура, плавання, therapeutic physical culture, swimming, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Долиніна, М. М. Лікувальна фізична культура та плавання при серцево-судинних захворюваннях / М. М. Долиніна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2020. –Вип. 65. – С. 342.

Зібрання