Інноваційна діяльність як основний фактор росту фінансових ресурсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інноватизація виробничих та бізнесових процесів забезпечить довгострокові фактори успіху, а, отже і фінансове зростання підприємства аграрного сектору економіки.

Опис

Ключові слова

інноваційна діяльність, аграрні підприємства, фінансування, financing, innovative activity, agricultural enterprises, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Буряк А. В. Інноваційна діяльність як основний фактор росту фінансових ресурсів / А. В/ Буряк, І. В. Дем’яненко // Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 18 трав. 2018 р. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 121–124.

Зібрання