E-mail як ефективний канал маркетингових комунікацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи е-mail-маркетингу як ефективного інструменту підтримки бізнесу, що сприяє налагодженню тісних зв’язків з існуючими клієнтами та допомагає залучити нових. Наведено його відмінність від спаму. Розглянуто види е-mail-розсилок як основного інструмента е-mail-маркетингу, а також виокремлено критерії, що їх необхідно дотримуватися під час створення повідомлень. Визначено можливі реакції користувачів на розсилки від підприємств різних напрямів діяльності. Узагальнено показники оцінювання ефективності даного каналу маркетингових комунікацій, серед яких виділено конверсію як найбільш вживаний показник.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, маркетинг, е-mail-маркетинг, е-mail-розсилка, конверсія, рівень клікабельності, спам, користувачі, інструменти е-mail-маркетингу, е-mail-рассылка, конверсия, уровень кликабельности, пользователи, инструменты e-mail-маркетинга, marketing, e-mail marketing, e-mail distribution, conversion, level of cybercrime, spam, users, e-mail marketing tools

Бібліографічний опис

Скригун, Н. П. Е-mail як ефективний канал маркетингових комунікацій / Н. П. Скригун, К. Ю. Семененко, І. М. Авраменко // Причорноморські економічні студії. Серія «Економічні науки». – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та іновацій 2016. – № 6. – С. 106–110.

Зібрання