Побудова структурної схеми та аналіз зворотних зв’зків математичної моделі продуктового відділення цукрового заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Машино-апаратурна схема продуктового відділення цукрового заводу розглянута як об’єкт технології та розроблена її структурна схема. Рециркуляції клеровки та відтоків визначені як зворотні зв’язки. Зроблено їх аналіз та доведено позитивний вплив на роботу продуктових відділень.
Sugar house machine-instrumental scheme of a sugar factory is considered as an object of technology and developed its block diagram. Melt and liquor recycling is defined as feedback. Make their analysis and proved a positive influence on food outlets.

Опис

Ключові слова

об’єкт технології, структурна схема, зворотний зв’язок, обчислювальний експеримент, рециркуляція, чистота цукру, object technology, block diagram, feedback, computational experiment, recycling, sugar purity, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Єщенко, О. А. Побудова структурної схеми та аналіз зворотних зв’зків математичної моделі продуктового відділення цукрового заводу / О. А. Єщенко, В. Г. Мирончук // Наукові праці УДУХТ. - 2001. - № 10. - С. 118-119.

Зібрання