Проблеми системного сценарно-цільового управління технологічним комплексом (ТК) цукрового заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Застосування сценарно-цільового підходу при управлінні технологічним комплексом цукрового заводу дозволяє попередити виникнення нештатних ситуацій, істотно скоротити час прийняття рішень. За допомогою фактичних операцій табличних прографів проводиться імітація вирішення ситуацій, що виникають а прогнозні операції забезпечують оцінку динаміки можливої поведінки системи та її параметрів. Применение сценарно-целевого подхода при управлении технологическим комплексом сахарного завода позволяет упредить возникновение нештатных ситуаций, существенно сократить время принятия решений. Using the scenario-target approach for sugar plant technological complex control helps to the abnormal situations, significantly reduce the decision-making time/ Thus, with the help of actual operations conducted simulation table prografs the imitation of appeared situations decisions is provided. And prognosis operations process estimations of dynamic in possible behavior of the system.

Опис

Ключові слова

діагностика, прогнозування, прографи, сценарно-цільовий підхід, сценарій, сценарно-цільове управління, of diagnostic, prediction, prograf, scenario-targeted campaign, scenario, scenario-targeted control, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Власенко, Л. О. Проблеми системного сценарно-цільового управління технологічним комплексом (ТК) цукрового заводу / Л. О. Власенко, А. П. Ладанюк, Р. О. Бойко // Загальнодержавний підвідомчий збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. - Кіровоград: КНТУ. - 2011. - Вип. 41, Ч. 1. - С. 188-194.

Зібрання