Аналіз необоротних активів підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проведено аналіз необоротних активів на підприємстві харчової промисловості за 2013–2015 рр. Основою дослідження є дані офіційної статистики Держстатслужби України. Розглянуто динаміку оновлення необоротних активів на харчових підприємствах України, а також наведено результати досліджень питомої ваги основних засобів у загальній вартості необоротних активів, проаналізовано показники використання основних засобів. The status of the intangible assets on the food industry enterprises in the 2013–2015 years was investigated in the article. The basis of the investigation was the groundwork of the Economic theory and statistical data of official State Statistics Service of Ukraine. The dynamic of renewal of the non-current assets on the food industry enterprises of Ukraine was investigated, also the results of research of the proportion of the fixed assets in the total value of non-current assets were given, indicators of the usage of fixed assets were analysed.

Опис

Ключові слова

необоротні активи, основні засоби, підприємство, харчова промисловість, non-current assets, fixed assets, enterprises, food industry, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Духновська, Л. М. Аналіз необоротних активів підприємств харчової промисловості / Л. М. Духновська, С. Ю. Скоморохова, С. Є. Горбунова // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» серія: економіка та підприємство. – 2018. – №1. – С. 4-10

Зібрання