Методичні підходи до аналізу економічної безпеки підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виокремлено та розглянуто основні підходи до аналізу економічної безпеки. Проаналізовані позиції науковців, визначені позитивні та негативні сторони окремо кожної авторської думки щодо методики аналізу економічної безпеки підприємства. Проведені розрахунки стану економічної безпеки декількох підприємств харчової промисловості та зроблене порівняння результатів. The basic approaches of analyzing economic security are distinguished and considered. Different positions of research workers were analyzed, positive and negative sides were curtained separately to every authorial idea in relation to the methods of analyzing economic security of enterprise. Calculations of the economic security condition of a few enterprises of food industry and comparison of their results are done.

Опис

Ключові слова

економічна безпека, методика аналізу економічної безпеки, підприємство, economic security, enterprise, methods of analyzing economic security, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Іванюта, Т. М. Методичні підходи до аналізу економічної безпеки підприємств / Т. М. Іванюта // Вісник Одеського національного університету. – 2013. - Т. 18, Вип. 1/1.– С. 137-141. - (Серія: Економіка).

Зібрання