Імунобіотехнологія – досягнення та перспективи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведений аналітичний огляд сучасних досягнень імунобіотехнології. Імунобіотехнологія – складова части медичної біотехнології, головною її метою є цілеспрямований синтез нових біологічно активних препаратів і фармацевтичних продуктів (моноклональні антитіла, вакцини, сироватки, пробіотики, цитокіни тощо). Проаналізовані подальші шляхи і перспективи розвитку сучасної імунобіотехнології. The analytical review of modern achievements of immunobiotechnology has been done. Immunobiotechnology is a compound part of modern biotechnology the main goal of which is a single-minding synthesis of new biological active preparation and pharmaceutical products (monoclonal antibodies, vaccines, sera, probiotics, cytokines, est.). The further ways and prospects of modern immunobiotechnology development have been analyzed.

Опис

Ключові слова

імунобіотехнологія, медична біотехнологія, моноклональні антитіла, вакцини, сироватки, immunobiotechnology, medical biotechnology, monoclonal antibodies, vaccines, sera, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Співак, М. Я. Імунобіотехнологія – досягнення та перспективи / М. Я. Співак, Л. М. Шинкаренко, О. В. Карпов // Імунологія та алергологія. - 2002. - №4. - С. 7-12.

Зібрання