Наукове обґрунтування параметрів обладнання для пакування сипкої харчової продукції в картонні пачки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У дисертації виконано аналіз технологічних схем та конструкцій обладнання для пакування сипкої харчової продукції у картонну пачку й існуючих наукових досліджень операцій та його робочих органів із врахуванням функціонально-модульної побудови машини. Встановлено, що із-за складності технологічної топології процесу, відсутнє комплексне наукове обґрунтування вибору раціональних параметрів робочих органів таких пакувальних машин. In the thesis the analysis of technological and structural schemes for bulk packaging for food products in carton pack and existing research parameters of its work on the basis of functional and modular construction. It was established that, due to the complexity of the technological process topology, there is no scientific justification for the choice of rational parameters functional module packaging machines.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, функціональний модуль, пакувальна машина, теорія графів, graph theory, functional module, packing machine

Бібліографічний опис

Деренівська, А. В. Наукове обґрунтування параметрів обладнання для пакування сипкої харчової продукції в картонні пачки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Деренівська Анастасія Василівна; НУХТ. - К., 2016. - 24 с.