Стрес та альтернативні стратегії його послаблення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті аналізується феномен стресу, представлена його класифікація. Розкрито негативні та позитивні аспекти стресу та описана поведінкова реакція людей у напружених ситуаціях. Особлива увага акцентована на альтернативні стратегії послаблення нервового напруження.
In the article it has been analyzed the phenomenon of stress and its classification. It has been discovered the negative and positive aspects of stress and it has been described the behavioural reactions of people in difficult situations. The main attention is focused on alternative strategies of reduction of psychological tension.

Опис

Ключові слова

стрес, stress, стресор, адаптація, дистрес, еустрес, активна та пасивна поведінка, альтернативні стратегії, stressor, adaptation, distress, positive stress, active and passive behaviour, alternatives strategies, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Божок, Н. О. Стрес та альтернативні стратегії його послаблення / Н. О. Божок // Психолог. - К. : Шкільний Світ, 2011. - №1 (433). - С. 3-6.

Зібрання