Екологічно-економічна ефективність переробки вторинної сировини харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття розглядає економічний механізм комплексної переробки вторинної сировини з урахуванням екологічних факторів. Необхідність поєднання екологічних, економічних та правових аспектів у вирішенні проблеми ресурсозбереження, що дасть можливість переходу підприємствам харчової промисловості на безвідходну технологію виробництва.

Опис

Ключові слова

економічна ефективність, вторинна сировина, комплексна переробка вторинної сировини, побічна продукція, екологізація, ресурсозбереження, экономическая эффективность, комплексная переработка вторичного сырья, экологизация, economic efficiency, second raw material, complex recycling, side products, ekologizatsiya, resursozberezhennya

Бібліографічний опис

Кривчун, О. М. Екологічно-економічна ефективність переробки вторинної сировини харчової промисловості / О. М. Кривчун, О. О. Шеремет // Наукові праці НУХТ. – 2010. – № 33. – С. 121–122.

Зібрання