Використання аналітичної матричної моделі в системі менеджменту витрат виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто методику матричного аналізу витрат виробництва як складової управління витратами. Показано, що матричні моделі є схематичним відображенням економічного явища чи процесу, дозволяючи в найбільш компактній формі представити взаємозв’язок витрат і результатів виробництва. Methodology of matrix analysis of production charges is considered as a constituent of management charges. It is shown that matrix models are the schematic reflection of the economic phenomenon or process, allowing in the most compact form to present intercommunication of charges and results of production.

Опис

Ключові слова

витрати виробництва, управління витратами, аналіз, production costs, cost management, analysis, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Скригун, Н. П. Використання аналітичної матричної моделі в системі менеджменту витрат виробництва / Н. П. Скригун // Державотворчі процеси і соціально-економічні моделі розвитку України на сучасному етапі : збірник наукових статей. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – Т. 1. – С. 202–207.

Зібрання