Диференційоване оподаткування страховиків як спосіб фінансового регулювання страхового ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Оподаткування страхової компанії суттєво відрізняється від оподаткування інших суб’єктів фінансового ринку. Це призводить до нерівності учасників фінансового ринку і ухилення від сплати податків. Пропонується впровадження диференційованих ставок оподаткування прибутків страховика за різними видами діяльності: фінансової, інвестиційної, основної операційної та іншої операційної. Розраховано показник податкової віддачи для демонстрації переваг нового підходу. Показано, що новий підхід є компромісним рішенням для страховиків-платників податку, держави і може бути уніфікований для всіх суб’єктів фінансового ринку. The taxation for an insurance company substantially differs from the one, accepted for other economic players in financial market. It leads to an inequality of participants of the financial market and tax evasion. It is offered to introduce the differential norms of tax rate of profits for different types of activity: financial, investing, basic operating and other operating. The index of tax payment is calculated for the demonstration of advantages of new approach. It is shown that the new approach is compromise settlement for the insurers-taxpayers, state and may be unified for all economic players in financial market.

Опис

Ключові слова

диференційоване оподаткування, страховик, база оподаткування, норма ставки, differential taxation, insurer, tax base, norm of tax rate, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Диференційоване оподаткування страховиків як спосіб фінансового регулювання страхового ринку / Л. В. Шірінян // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 1. – С. 30-36.

Зібрання