Соціолінгвістичні засади формування професійно орієнтованої компетентності у майбутніх туристичних менеджерів німецькою мовою як другою іноземною

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НАДПСУ, 2014.

Анотація

У статті розглянуто теоретичні передумови професійно орієнтованого навчання другою іноземною мовою майбутніх туристичних менеджерів (німецькою мовою після англійської): визначено поняття професійно орієнтованого навчання німецького мовлення майбутніх фахівців туристичної сфери; розкрито мету та конкретизовано його зміст; проаналізовано та визначено соціолінгвістичні особливості німецького мовлення та виділено психологічні та дидактико-методичні передумови навчання. The article focuses on the problem of professionally oriented oral interaction teaching of future specialists in the tourism industry (German after English). The methodology of professionally oriented foreign language training to future specialists in the tourism management (German after English) has been theoretically substantiated and practically elaborated. On the basis of scientific literature theoretical backgrounds of professionally oriented second foreign language training of future specialists in the tourism industry (German after English) have been analyzed: the concept of professionally oriented German training to future specialists in the tourism industry has been specified; the aim and content of professionally oriented teaching have been determined; the sociolinguistic features of professionally oriented German language have been analyzed and specified; psychological, didactic and methodological backgrounds of professionally oriented second foreign language teaching to future specialists in the tourism industry (German after English) have been discriminated.

Опис

Ключові слова

друга іноземна мова, міжкультурна комунікація, менеджери туризму, second foreign language, intercultural communication, tourism managers, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Окопна, Я. В. Соціолінгвістичні засади формування професійно орієнтованої компетентності у майбутніх туристичних менеджерів німецькою мовою як другою іноземною / Я. В. Окопна //Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки / гол. ред. Райко В. В. – Хмельницький : НАДПСУ, 2014. – № 1 (70). – С. 98–109.

Зібрання