Міжфазне тертя на поверхні пристінної плівки води та киплячих цукрових розчинів в режимі стікання по вертикальній поверхні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виконано експериментальне дослідження міжфазного тертя в режимі супутнього руху пари та гравітаційно-стікаючої плівки цукрових розчинів при незначному тиску та вакуумі. Наведено зручне узагальнююче рівняння для розрахунку коефіцієнта міжфазного тертя, справедливого як для адіабатних, так і діабатних потоків для труб різних діаметрів при русі як води, так і густих сиропів при незначному тиску та вакуумі. Experimental study of interfacial friction in the mode of concomitant movement of vapour and gravity-flowing film of sugar solutions with slight pressure and vacuum is executed. Convenient generalizing equation for calculating the coefficient of interfacial friction, just as for the adiabatic and diabatic flow for various pipes diameters at the motion of both water and thick syrups slight pressure and vacuum are presented.

Опис

Ключові слова

гравітаційно-стікаюча плівка, цукрові розчини, гідравлічний опір, міжфазне тертя, gravitationally falling film, sugar solutions, hydraulic resistance, interfacial friction, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Петренко, В. П. Міжфазне тертя на поверхні пристінної плівки води та киплячих цукрових розчинів в режимі стікання по вертикальній поверхні / В. П. Петренко, М. О. Прядко, О. М. Рябчук // Цукор України. – 2013. – № 7-8 (91-92). – С. 21-24.

Зібрання