Часопросторова модель пейзажу Ліни Костенко: процесуальність і подійність крізь призму усної колективної творчості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено взаємодію усної традиційної творчості з письмовою індивідуальністю Ліни Костенко. Розкрито багатоаспектність фольклорно-культурних взаємин. Зроблено висновки про взаємозбагачення і взаємодифузію як спосіб існування явищ у пейзажі авторки. Спектр пейзажного світомислення Ліни Костенко такий розгорнутий, енергетичний, що кожен дослідник на новому етапі його осмислення знаходитиме свій аспект бачення – етичний, психологічний, філософський.

Опис

Ключові слова

фольклор, творчість, душа, пейзаж, лірика, філософія, ментальність, folklore, art, soul, poetry, philosophy, кафедра гуманітарних дисциплін, mentality

Бібліографічний опис

Векуа, О. В. Часопросторова модель пейзажу Ліни Костенко: процесуальність і подійність крізь призму усної колективної творчості / О. В. Векуа // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – 2015. – № 9 (310). – С. 21–28.

Зібрання