Рентоорієнтована поведінка суб’єктів вітчизняної економіки в контексті «прокляття ресурсів»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті доведено, що ринкова трансформація вітчизняної економічної системи супроводжується посиленням міжрегіональних і міжнародних диспропорцій. У контексті феномену «прокляття ресурсів» визначальним чинником таких диспропорцій є рентоорієнтована поведінка. Сформульовано та емпірично доведено гіпотези щодо існування джерел економічної ренти. Кількісно оцінені втрати вітчизняної економіки від реалізації рентоорієнотованої поведінки.The article proves that the market transformation of the domestic economic system is accompanied by the strengthening of interregional and international imbalances. In the context of the phenomenon of "resource curse" the determining factor of such disproportions is rent-oriented behavior. Hypotheses regarding the sources of economic rents have been formulated and empirically proved. Quantifiable losses of the domestic economy from the implementation of rent-oriented behaviour.

Опис

Ключові слова

економічна рента, рентоорієнована поведінка, втрата національного продукту, economic rents, rent-seeking behaviour, loss of national product, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Бурлуцький, С. В. Рентоорієнтована поведінка суб’єктів вітчизняної економіки в контексті «прокляття ресурсів» / С. В. Бурлуцький, С. В. Бурлуцька // Економіка та право. – 2014. – № 1 (38). – С. 38 – 48.

Зібрання