The microstructure of gerontologic food pastes

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2019

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

In developing of recipes of gerontologic meat-based products we guided experience of our and foreign nutritionalist, gerontologists and nutritionists. It has been analyzed and codified norms of physiological needs in energy and food fibers for men and women who are over 60 years. Taking into account the metabolic and physiological characteristics of people with disorders of the musculoskeletal system, was formulated scientifically based recommendations for meat products for nutrition of people who have the aforesaid pathologies. In developing the recommendations adopted provided that developed product is the main source of nutriently-adequate protein and calcium. При розробці рецептів геронтологічних продуктів на м'ясній основі ми керувались досвідом наших та зарубіжних дієтологів, геронтологів та дієтологів. Проаналізовано та кодифіковано норми фізіологічних потреб у енергії та харчових волокнах для чоловіків та жінок старше 60 років. Враховуючи метаболічні та фізіологічні особливості людей з порушеннями опорно-рухового апарату, були сформульовані науково обґрунтовані рекомендації щодо м'ясних продуктів для харчування людей, які мають вищезазначені патології. При розробці прийнятих рекомендацій за умови, що розроблений продукт є основним джерелом поживних речовин, білка та кальцію.

Опис

Ключові слова

gerodietic, meat products, supplements, геродиєтичні, м’ясні продукти, добавки, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Galenko, O. The microstructure of gerontologic food pastes / O. Galenko // Proceedings University of Ruse "Angel Kanchev". – 2019. – Volume 58, book 10.2. – P. 66–71.

Зібрання