Особливості формування стратегії м. Біла Церква

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-12

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проведений аналіз основних показників туристичної діяльності в Україні та Київській області, проаналізовано динаміку та тенденції їх зміни, визначено роль Київської області в структурі доходу від надання туристичних послуг України. Визначено та оцінено туристичні ресурси і чинники, що формують туристичний потенціал міста Біла Церква, виокремлено пріоритетні напрями розвитку туризму міста. Проаналізовано фінансові ресурси Київської області та Білої Церкви, направлені на розвиток туристичної галузі та розглянуто заходи з реалізації стратегічних цілей туристичної сфери. The article analyzes the main indicators of tourism activity in Ukraine and the Kyiv region, analyzes the dynamics and trends changes, determines the role of the Kyiv region in the structure of income from the provision of tourist services in Ukraine. Defined and analyses the tourist resources and factors which forming the tourist potential of Bila Tserkva and priority directions of city tourism development are determined and analyzed. The financial resources of the Kyiv region and Bila Tserkva which aimed at development of the tourism industry are analyzed, measures are taken to realize the strategic goals of the tourism sector.

Опис

Ключові слова

туризм, tourism, туристичні потоки, tourist streams, програма розвитку, development program, рекреація, recreation, імідж міста, city image

Бібліографічний опис

Погуда, Н. В. Особливості формування стратегії м. Біла Церква/ Н. В. Погуда, О. С. Горпинюк // Ефективна економіка. – 2017. - №12.

Зібрання