Здоров’я населення як соціальний аспект філософії організації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НУХТ

Анотація

Стаття присвячена проблемам збереження і зміцнення здоров’я кожного індивідууму і суспільства в цілому. Визначено складові здоров’я – фізичний, психічний, духовний і соціальні аспекти в реальному житті, які діють одночасно і їх вплив визначає стан здоров’я людини як цілісного складового феномена. Факторами впливу на покращення рівня здоров’я населення являються: формування нової філософії по поліпшенню здоров’я людей; гуманізація праці персоналу; розвиток корпоративної культури; формування соціально-психологічного клімату в колективі, становлення корпоративної соціальної відповідальності.

Опис

Ключові слова

здоров’я людини, здоровье человека, forming of new philosophy is on the improvement of health of people, якість трудового життя, гуманізація праці, корпоративна культура, соціальна відповідальність корпорацій, філософія організації, соціальні аспекти, качество трудовой жизни, гуманизация труда, корпоративная культура, социальная ответственность корпораций, философия организации, социальные аспекты, humanizing of labour of personnel, development of corporate culture, forming of socialpsychological climate is in a collective, becoming of corporate social responsibility

Бібліографічний опис

Буковинська, М. П. Здоров’я населення як соціальний аспект філософії організації / М. П. Буковинська // Моделювання регіональної економіки. – 2012. - №1 (19). – С. 118 - 127.

Зібрання