The essence of enterprise’s sales potential of an innovation and it dependence on a market demand

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

There are considered main internal and external impact factors on possibility of sales of an innovation in the article. It is determined an interrelation of market consumption potential and volumes of sales of the innovation by the enterprise. It is offered a method of calculation sales potential of the innovation depending on company’s position on the market. У статті розглянуто основні внутрішні та зовнішні чинники впливу на можливості реалізації інновації. Визначено взаємозв'язок між споживчим потенціалом ринку та обсягами реалізації інновації підприємством. Запропонований метод розрахунку потенціалу реалізації інновації залежно від позиції компанії на ринку.

Опис

Ключові слова

innovation, potential, demand, consumption, market, інновація, потенціал, попит, споживання, ринок, инновация, потенциал, спрос, потребление, рынок, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Strunina, L. The essence of enterprise’s sales potential of an innovation and it dependence on a market demand / L. Strunina // Молодой ученый. – 2016. – № 7. – С. 994-997.

Зібрання