Перспективи використання САПР у навчальному процесі студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Застосування елементів САПР при виконанні курсових і дипломних проектів дозволить підвищити рівень інженерної підготовки фахівців технологічних спеціальностей. The use of CAD (Computer-aided design) elements in the implementation of course and diploma projects will help to improve the engeneering level of training for specialists of technological specialties.

Опис

Ключові слова

оптимізація, оптимальний, комп'ютерні технології, математична модель, optimization, best, computer technology, mathematical model, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Матиящук, A. M. Перспективи використання САПР у навчальному процесі студентів / A. M. Матиящук, П. М. Немирович, Л. В. Зоткіна, П. В. Наришков // Нові технології навчання. – 2006. - Спец. випуск. - С. 82-83.

Зібрання