Конституційно-правовий статус Президента України в умовах парламентсько – президентської республіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розкриваються зміни в конституційно-правовому статусі Президента України в умовах переходу країни від президентсько парламентської республіки до парламентсько-президентської. Аналізується обмеження його повноважень щодо участі у формуванні персонального складу уряду й інших органів влади, створенні, реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади відповідно до Закону України "Про відновлення дії окремих положень Конституції України» № 742-VІІ від 21 лютого 2014 року. Водночас наголошується на розширенні права глави держави впливати на Верховну Раду України шляхом можливого дострокового припинення її повноважень; акцентується увага на вирішальній ролі Президента в питаннях зовнішньої політики, національної безпеки та оборони країни, забезпечення державної незалежності, територіальної цілісності України, дотримання Конституції, прав і свобод людини і громадянина. The article describes the changes in the constitutional and legal status of the President of Ukraine in the transition of the country from a presidential-parliamentary republic to a parliamentary-presidential. We analyze the limits of its authority to participate in the staffing of the government and other authorities, creation, reorganization and liquidation of the central executive bodies in accordance with the Law of Ukraine "On the recovery of certain provisions of the Constitution of Ukraine» № 742-VII of 21 February 2014. At the same time noted on empowering the president to influence the Verkhovna Rada of Ukraine by the possible early termination of its powers; focuses on the crucial role of the President in matters of foreign policy, national security and defense, ensuring national independence, territorial integrity of Ukraine, compliance with the Constitution, human rights and freedoms and citizen.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, Конституція України, Президент України, парламентсько-президентська республіка, The Constitution of Ukraine, the President of Ukraine, a parliamentary-presidential republic

Бібліографічний опис

Рудик, П. А. Конституційно-правовий статус Президента України в умовах парламентсько – президентської республіки / П. А. Рудик // Віче : журнал Верховної Ради України. – К., 2015. − № 20. – С. 7–15.

Зібрання