Моделювання просторово-часового розвитку (еволюції) ризику руйнувань небезпечних промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано комплексну математичну модель для визначення просторово-часової еволюції ризику руйнувань промислових об'єктів при аваріях (аварійних ситуаціях), яка може використовуватися під час розроблення планів ліквідації аварій (аварійних ситуацій) на підприємствах харчової промисловості.
dynamics (accident situation). In this case we have task to create two models — mathimatic model of spatiotemporal evolution of accident (accident situations), which is able to offer the most possible variants of its dedevelopment, and mathematic model of structural elements interaction of industrial object, which is able to calculate the interaction result of different structure elements sets of this object during accident (accident situations). This scientific work proposed the complex mathimatic model for definition of spatiotemporal evolution of fracture risk of industrial objects in case of accident (accident situations). This model can be used during the accident liquidation plans development (accident situations) in food industry.

Опис

Ключові слова

безпека, ризик, аварія, аварійна ситуація, safety, risk of accident, accident, emergency situation, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Володченкова, Н. В. Моделювання просторово-часового розвитку (еволюції) ризику руйнувань небезпечних промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях /Н. В. Володченкова, О. В. Хіврич // Харчова промисловість. - 2012. - № 13. - С. 140-145.

Зібрання