Сучасний стан використання проектної методики у навчанні майбутніх філологів іншомовного монологічного мовлення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена вивченню сучасного стану використання проектної методики у навчанні майбутніх філологів іноземних мов та монологічного мовлення. Розглядаються цілі навчання іншомовного монологічного мовлення студентів-філологів другого курсу. Аналізуються навчальні програми та підручники для студентів другого курсу мовних спеціальностей. Описуються результати опитування викладачів і студентів. The article is devoted to the study of using the project method in teaching future philologists foreign languages and monologue communication. The aims of teaching second-year philologists a foreign language monologue communication are considered. The syllabi and course books for the second-year students majoring in foreign philology are analyzed. The results of the surveys taken among teachers and students are described.

Опис

Ключові слова

проектна методика, монологічне мовлення, майбутні філологи, цілі навчання монологічного мовлення, навчальні програми, підручники, опитування, анкета, project method, monologue communication, future philologists, aims of teaching monologue communication, syllabi, course books, survey, questionnaire, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Коваленко, Ю. В. Сучасний стан використання проектної методики у навчанні майбутніх філологів іншомовного монологічного мовлення / Ю. В. Коваленко, О. М. Устименко // Іноземні мови. - 2014. - № 3. - С. 21-27

Зібрання