Аудиторія як капітальний засіб навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті аналізуються особливості роботи в аудиторії з валеологічної точки зору. Показано, що адекватне сприйняття навчального матеріалу студентами зумовлюється багатьма чинниками, серед яких – здоровий мікроклімат навчального приміщення та творча взаємодія лектора й слухачів. The paper analyzes the characteristics of the audience of valeological perspective. It is shown that an adequate perception of educational material by students is due to many factors, among them - a healthy microclimate classrooms and creative interaction between lecturer and students.

Опис

Ключові слова

аудиторія, сприйняття, наочність, мікроклімат, audience, perception, clearness, microclimate, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Аудиторія як капітальний засіб навчання / Н. В. Науменко. - 2012.

Зібрання