Науково–теоретичні аспекти сутності понять «ефективність» та «результативність»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено теоретичні основи економічної категорії ефективність. Розглянуто трактування понять «ефективність» та «результативність». Проаналізовано сутність понять «ефективність» та «результативність».
Are investigated theoretical bases of an economic category efficiency. It is considered interpretations of concepts "efficiency" and "productivity". The essence of concepts "efficiency" and "productivity" is analysed. Key words: effect, efficiency, productivity, the expense, result.

Опис

Ключові слова

ефект, ефективність, результативність, effect, efficiency, productivity, the expense, result, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Климаш, Н. І. Науково–теоретичні аспекти сутності понять «ефективність» та «результативність» / Н. І. Климаш // Наукові праці НУХТ. - 2009. - № 28. - С. 124-126.

Зібрання