Методологічні аспекти діагностики організаційної культури підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Узагальнено результати останніх досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених щодо методики діагностики організаційної культури підприємства. Описано результати власних досліджень щодо оцінки організаційної культури. Подано короткий опис запропонованих автором характеристик організаційної культури
The paper generalizes the results of last native and foreign investigations of methods of diagnose of organizational culture of enterprises. The paper describes the results of own investigations about diagnose of organizational culture. It also dwells upon concise description of characteristics of organizational culture.

Опис

Ключові слова

ефективна організаційна культура, організаційна культура, діагностика, характеристики організаційної культури, effective organizational culture, organizational culture, diagnose, characteristics of organizational culture

Бібліографічний опис

Харчишина О. В. Методологічні аспекти діагностики організаційної культури підприємства / О. В. Харчишина // Інноваційна економіка. – 2009. - № 14. – С. 126-129.

Зібрання