Бухгалтерський облік незавершеного виробництва, незавершених робіт (послуг)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено один з найбільш складних розділів бухгалтерського обліку - незавершене виробництво (продукція(роботи, послуги), у виробничих (навчальних) майстернях-заготівки (деталі, вузли, агрегати), вироби, обробка, складення яких ще не закінчені, готові вироби; у підсобних сільськогосподарських установах; при капітальних ремонтах незакінчених та ін. Запропонована кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку незавершеного виробництва та закінчених етапів робіт у сумі фактичних витрат; суму прийнятих до оплати рахунків та ін.. у таблиці наведено порядок відображення бухгалтерського обліку господарських операцій (7 операцій). This article investigates one of the most difficult sections of Accounting - work in progress (products (works, services) in production (training) workshops, timber (parts, components, devices) products, processing, compilation of which is not yet finished, finished products; subsidiary in agricultural institutions, with major repairs and others pending. The proposed correspondence accounts of work in progress and finished stages of work in the amount of actual expenses, the amount accepted for payment of bills, etc. .. The following table shows the order of the accounting of business transactions (7 operations).

Опис

Ключові слова

бухгалтерський облік, незавершене виробництво, продукція, установи, ремонт, кореспонденція рахунків, витрати, accounting, work in process, products, institutions, repairs, correspondence accounts, expenses, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Ткаченко, Н. М. Бухгалтерський облік незавершеного виробництва, незавершених робіт (послуг) / Н. М. Ткаченко // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - № 30. - С. 21-24.

Зібрання