Антиадгезивні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Утворення мікробних біоплівок на медичному матеріалі є небезпечним явищем, оскільки мікроорганізми у складі конгломератів стають нечутливими до дії антибактеріальних препаратів та набувають резистентності до факторів навколишнього середовища. Метою роботи було дослідження здатності препаратів A. calcoaceticus ІМВ В-7241 різного ступеня очищення запобігати адгезії мікроорганізмів на поверхні медичного матеріалу. Встановлено, що препарати поверхнево-активних речовин (ПАР) Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 різного ступеня очищення запобігали адгезії Candida albicans Д-6, Bacillus subtilis БТ-2 та Escherichia coli ІEM-1 на поверхню протезів: акриловий матеріал (зуби) та силіконовий базис. Доведено, що ступінь адгезії клітин досліджуваних мікроорганізмів залежав від типу матеріалу, тест-культури та концентрації поверхнево-активних речовин у препаратах. Препарат ПАР (0,36 мг/мл) знижував кількість адгезованих на силіконовий базис клітин C. albicans Д-6 на 85, B. subtilis БТ-2 – 91,2; акриловий матеріал C. albicans Д-6 – 96,8, B. subtilis БТ-2 – 97,5 %. Адгезію клітин E. coli ІEM-1 за цієї ж концентрації ПАР знижено на акриловий матеріал на 88,6, на силіконовий базис (0,0036 мг/мл ПАР) на 93,6 %. Отримані результати вказують на можливість використання ПАР як антиадгезивних препаратів в стоматології для попередження утворення бактеріальних біоплівок на зубних протезах і як наслідок їх псування. The formation of microbial biofilms on a medical material is a dangerous fact because of the insensitiveness of microorganisms in conglomarates to antibiotics and their resistance to environmental factors. The aim of the work was to study the ability of A. calcoaceticus IMV B-7241 surfactants with various degrees of purification to prevent the adhesion of microorganisms on the surface o f the medical material. It was stated that different preparations of Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241 with various degrees o f purification retarded Candida albicans D-6, Bacillus subtilis BT-2 and Escherichia coli IEM-1 adhesion on the surface o f prosthetic material: acryl material (teeth) and silicone base. It was also proved that the degree of cell adhesion of studied microorganisms depended on the type of material, microorganism and concentration of biosurfactants in preparations. In some cases lower concentration was even more effective. The preparation of surface-active substances (0.36 mg/ml) reduced the adhesion on the silicone base: C. albicans D-6 by 85, B. subtilis BT-2 - 91.2; the acrylic material C. albicans D-6 - 96.8, B. subtilis BT-2 - 97.5 %. The same concentration reduced the adhesion of E. coli IEM-1 on the acrylic material by 88.6, on the silicone (0.0036 mg/ml) by 93.6 %. These results indicated the possibility of biosurfactant introduction in dentistry as antiadhesive preparations that prevent bacterial biofilm formation on a surface of dentures and as a result its demage.

Опис

Ключові слова

Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, позаклітинні метаболіти, антиадгезивні властивості, поверхнево-активні речовини, extracellular metabolites, antiadhesive properties, biosurfactants, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Чеботарьова, К. Антиадгезивні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 / К. Чеботарьова, Т. Пирог // Ukrainian Food Journal. − 2013. − Vol. 2, Is. 2.− С. 192−197.

Зібрання