Вплив поверхнево-активних речовин Аcinetobacter calcoaceticus К-4 на ефективність мікробної деструкції нафтових забруднень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показана можливість використання препаратів поверхнево-активних речовин (ПАР), синтезованих Acinetobacter calcoaceticus K-4, для очищення води від нафти. Через 30 діб ступінь деградації нафти (2,6 г/л) за присутності 5–30 % (об’ємна частка) препаратів ПАР у вигляді постферментаційної культуральної рідини або її супернатанту становила 81–95 %. Інтенсифікація деструкції нафти зумовлена активацією природної нафтоокиснювальної мікрофлори під впливом поверхнево-активних речовин. The possibility of using of Acinetobacter calcoaceticus K-4 surface-active substances (SAS) for the water purification from oil was shown. The efficiency of oil degradation (2,6 g/l) in the presence of SAS preparations (5–15 %) in the form of postfermentation of cultural liquide or its supernatant was established to be 81–95 %. Intensification of oil destruction was determined by SAS affecting on the activity of oil oxidizing microbial population.

Опис

Ключові слова

поверхнево-активні речовини, деструкція нафти, очищення води, активація нафтоокиснювальної мікрофлори, surface-active substances, degradation of oil, purification of water, activation of oil oxidizing microbial population, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Вплив поверхнево-активних речовин Аcinetobacter calcoaceticus К-4 на ефективність мікробної деструкції нафтових забруднень / Т. П. Пирог, С. І. Антонюк, А. І. Сорокіна // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71, № 5. - С. 8-13.

Зібрання