Науково-прикладні аспекти удосконалення вітчизняних та закордонних технологій зневоднення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі викладено результати теоретичних та виробничих досліджень особливостей тепло-кінетики фазових середовищ у вітчизняних та закордонних сушарках. Наведено результати досліджень параметрів робочих газів до і після сушильної шахти. Викладено аналіз особливостей енергії течії робочих газів різних сушарок у зв’язку із використанням їх потенціалу за показником вмісту вологи і теплоти. Результати можуть бути використані у науковій та практичній сферах з зерновими продуктами. The results of theoretical and productive researches of features of thermal kinetics of phase environments are in-process expounded in home and foreign dryers. Results over of researches of parameters of working gases are brought to and then drying mine. The analysis of features of energy of flow of working gases of different dryers is expounded in connection with the use of their potential on the index of content of moisture and warmth. Results can be drawn on in scientific and practical spheres with cereal products.

Опис

Ключові слова

сушіння, робочі гази, рушійний потенціал, теплообмін, сушарки, drying, working gases, dryers, motive potential, heat exchange, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Гапонюк, І. І. Науково-прикладні аспекти удосконалення вітчизняних та закордонних технологій зневоднення / Ігор Іванович Гапонюк // Промышленная теплотехника. – 2017. – Том 39, № 5. – С.62-69.

Зібрання