Меляса цукрових заводів – важлива сировина для виробництва етанолу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто шляхи використання меляси і харчового та технічного етилового спирту, вимоги спиртового виробництва до якості меляси. Меляса є попутною продукцією при виробництві цукру. Шляхом удосконалення технологічного процесу на цукрових заводах намагаються зменшити кількість цукру в мелясі за рахунок інших показників її якості. Найпридатнішою сировинною базою для виробництва технічного спирту і ВКД з традиційних джерел сировини є меляса. Проблем із сировиною у спиртових заводів зараз немає. Враховуючи зацікавленість України у виробництві ВКД, необхідне державне регулювання у забезпеченні цього виробництва сировиною.
The paper considers ways of using molasses and edible and technical ethyl alcohol, alcohol production requirements for quality molasses. Molasses is incidental production of sugar. By improving the process in the sugar factories are trying to reduce the amount of sugar in molasses by other indicators of quality. Most suitable raw materials for the production of industrial alcohol and ECD of the traditional sources of raw material is molasses. Problems with raw materials in distilleries out there. Given Ukraine's interest in producing EVA needed government regulation to ensure that the production of raw materials.

Опис

Ключові слова

спиртова високооктанова кисневмісна добавка до бензину, high-octane oxygen additive to gasoline, бурякоцукрова галузь, меляса, спирт етиловий, beet-sugar industry, molasses, ethyl alcohol

Бібліографічний опис

Губенко, Н. Ю. Меляса цукрових заводів – важлива сировина для виробництва етанолу / Н. Ю. Губенко, Г. К. Шматкова // Цукор України, 2003. - № 6. - С. 5-6.

Зібрання