Наукове осмислення образності слова у вивченні культурології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття являє собою огляд особливостей функціонування образного слова під кутом зору вчення О.Потебні, а також репрезентує специфіку вивчення образності слова в навчальному курсі "Культурологія". The article is a review of the functioning of figurative speech from the perspective of teaching O.Potebni and represents a specific study of imagery words in the training course "Culture".

Опис

Ключові слова

культурологія, теорія О.Потебні, словесність, образність, метафора, метонімія, Cultural Studies, Verbal, imagery, metaphor, metonymy, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Наукове осмислення образності слова у вивченні культурології / Н. В. Науменко // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. - Київ, 2006. - Вип. 13. - С. 116-129.

Зібрання