Іноземне підприємництво в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена організації іноземного підприємництва в Україні. Подано детальний аналіз кількості іноземних підприємців в Україні у ХІХ і ХХ ст.ст. та видів їх занять. The article is devoted to the organization of foreign business in Ukraine. Contains a detailed analysis of the number of foreign businessmen in Ukraine in the nineteenth and twentieth centuries and types of training.

Опис

Ключові слова

іноземці, підприємці, натуралізація, урядова політика, угоди, спільні підприємства, капітал, інвестиції, foreigners, businessmen, naturalization, government policies, agreements, joint ventures, capital, investment, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Пилипенко, О. Є. Іноземне підприємництво в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст. / О. Є. Пилипенко // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – 2008. - № 3. – С. 85-101.

Зібрання