Сутність теорії фінансового резонансу як альтернативного підходу до аналізу фондових ринків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У цій статті досліджуються передумови появи та особливості процесу поширення міжнародних тенденцій дестабілізації фондових ринків. Аналізуються основні етапи розвитку кризових явищ та принципи застосування механізмів їм протидії. На основі отриманих результатів розроблено теорію фінансового резонансу як альтернативний науково-методологічний підхід до вирішення проблем забезпечення ефективності та стабільності функціонування фондових ринків. This paper studies preconditions and peculiarities of distribution of international trends of destabilization of stock markets. Main phases of crises as well as principles of implementation of respective countermeasures are analyzed. Based on the drawn conclusions the theory of financial resonance as an alternative theoretical approach to the resolution of problems of ensuring effectiveness and stability of stock markets is elaborated.

Опис

Ключові слова

теорія поведінкових фінансів, теорія фінансового резонансу, фондова криза, сталий розвиток фондового ринку, the theory of financial resonance, the theory of behavioral finance, sustainable stock market development, stock market crisis, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Сидоренко, П. О. Сутність теорії фінансового резонансу як альтернативного підходу до аналізу фондових ринків / П. О. Сидоренко // Інвестиції: практика та досвід. – К.: Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 6. - С. 51–54.

Зібрання