Классификация территориально-рекреационных комплексов: основные подходы

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проанализировано основные подходы к коассификации территориально-рекреационных комплексов. Подано типи классификаций. The main approaches to classification of territorial recreation systems. Shows types of classifications.

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, территориально-рекреационный комплекс, туризм, классификация, territorial and recreational complex, tourizm, classification

Бібліографічний опис

Мазурец, Р. Р. Классификация территориально-рекреационных комплексов: основные подходы / Р. Р. Мазурец // European Applied Sciences. - Stuttgart, Germany, 2014. – S. 58–60.

Зібрання